Pretekle objave za študente

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo 16. 8. 2022 ob 8.00 – Filip Žerak v predavalnici 5. V skladu s Pravilnikom o …

Študente obveščam, da je v PETEK, 12.8.2022, ob 8.30,  pisni test iz vaj za predmete: -Integrirana pridelava poljščin, -Poljščine, -Ekološko poljedelstvo, -Zrnata …

Kolokvij pri predmetu Kemija bo v sredo, 10. 8. 2022, ob 10. uri v predavalnici 3.

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo 5. 8. 2022 ob 9.00 – Martina Dobaj Gomboc v predavalnici 5. V skladu s Pravilnikom …

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo 22. 7. 2022 ob 9.00 – Urška Erker v predavalnici 3. V skladu s Pravilnikom o …

Izredni termin zagovora zaključnega dela Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo 8. 7. 2022 ob 10.00 – Tjaša Pangerl; v predavalnici 5

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že vse od akademskega leta 2000/2001 izvaja doktorski študijski program Agrarna ekonomika. Katedra …

Zagovor doktorske disertacije

Objavljamo zagovor doktorske disertacije, ki jo bo zagovarjal Douglas MacKinnon

Redni termin zagovorov zaključnih del 1. stopnja Visokošolski strokovni študijski program Ekološko kmetijstvo 22. 4. 2022 ob 8.30 – Aleksandra Cenc; v …

Zagovor doktorske disertacije

Objavljamo zagovor doktorske disertacije, ki jo bo zagovarjala Maja Žibert.