Zagovor doktorata Klavdije Poklukar Žnidaršič, 29. 9. 2022

  • Post author:

V četrtek, 29. 9. 2022, je študentka 3. stopnje Kmetijstvo, Klavdija Poklukar Žnidaršič, uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom:  Lipid metabolism, deposition and composition in different metabolic types of pigs (Nalaganje, sestava in metabolizem lipidov pri različnih metabolnih kategorijah prašičev). Zagovor je pred komisijo, sestavljeno iz treh tujih strokovnjakov, mentorja in predsednika, potekala v angleškem jeziku. Klavdiji še enkrat iskreno čestitamo ob uspešnem zaključku štidija na FKBV.

Continue ReadingZagovor doktorata Klavdije Poklukar Žnidaršič, 29. 9. 2022

Zagovori zaključnih del na FKBV UM 30. 9. 2022

  • Post author:

30. 9. 2022 ob 7:45 v predavalnici  5  -  FRIDRIH GAŠPER 30. 9. 2022 ob 8:30 v predavalnici  5  -  SENEGAČNIK KATJA 30. 9. 2022 ob 9:30 v predavalnici  5  -  ANDREJČ JASMINA 30. 9. 2022 ob 10:30 v predavalnici  5  -  JAKOLIČ TINA 30. 9. 2022 ob 11:30 v predavalnici  5  -  VOGA TANJA 30. 9. 2022 ob 12:30 v predavalnici  5  -  HERZOG DUŠAN 30. 9. 2022 ob 13:15 v predavalnici  5  -  KANCLER MANJA 30. 9. 2022 ob 14:00 v predavalnici  5  -  BRGLEZ TINA V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje…

Continue ReadingZagovori zaključnih del na FKBV UM 30. 9. 2022