Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede imajo študentje možnost vključevanja v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na različne načine, in sicer kot:

 • Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov
 • Sodelovanje v raziskovalnih projektih
 • Sodelovanje v raziskovalnih nalogah
 • Laboratorijsko/terensko/drugo delo
 • Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO)
 • Vključevanje v tekmovanja (tekmovanje z robotom FarmBeast)
 • Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja
 • Strokovne ekskurzije (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd).
 • Uredništvo strokovne revije (priprava, izdaja)
 • Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov
 • Vključenost v testiranje raziskovalnih instrumentov, opreme

Povezava do spletnega mesta Univerze v Mariboru, kjer so opredeljene skupne oblike vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo, ki jih koordinira rektorat UM: https://www.um.si/raziskovanje/raziskovanje-in-okolje/sodelovanje-studentov-v-raziskovalnem-in-projektnem-delu/

Kontaktna točka na članici za vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo:

Kontaktna oseba (naziv, ime in priimek):Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.
Članica UM, oddelek, služba:Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
E-naslov:rosvita.fercal@um.si
Telefon:02 320 90 55

Povezava do enotne vstopne točke za študente, ki se nahaja na UM.

Facebook
LinkedIn