KATEDRa za kemijo, agrokemijo in pedologijo

 

 • red. prof. dr. Janja Kristl – predstojnica katedre

Habilitacijsko področje: Agrokemija

Elektronski naslov: janja.kristl@um.si

Kontakt:: 00 386 (2) 320 90 42

Pisarna: G006, govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Raziskovalna dejavnost: Sicris

 • doc. dr. Vesna Mila Meden

Habilitacijsko področje: Agrokemija

Kontakt: +386 2 320 90 38

Elektronski naslovvesna.bukovac@um.si

Pisarna: G005, govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Raziskovalna dejavnost: Sicris

 • doc. dr. Mateja Muršec

Habilitacijsko področje: Vede o tleh

Kontakt: +386 2 320 90 22

Elektronski naslov: mateja.mursec@um.si     

Pisarna: G212, govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Raziskovalna dejavnost: Sicris 


Na katedri se ukvarjamo s kemijsko sestavo rastlinskih in talnih vzorcev v katerih določamo vsebnosti mineralnih snovi in organskih spojin. Pri delu uporabljamo atomski absorpcijski spektrometer z atomizacijo v plamenu in grafitni pečici, tekočinsko kromatografijo v povezavi s PDA, RI in FL detekcijo, UV/Vis spektrometer, pretočni spektrometer za merjenje N-NH4+ in N-NO3-.

Raziskovalno delo katedre je v veliki meri interdisciplinarne narave. V sodelovanju z drugimi katedrami smo raziskovali predvsem vpliv kultivarja, medvrstne hibridizacije, načina pridelave, vegetacijske dobe oz. razvojne stopnje rastlin in škropilnega programa na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v kmetijskih rastlinah, kot tudi načina reje kokoši na kemijsko sestavo jajčnih lupin.

Izvajamo tudi raziskave povezane z vplivom agrotehničnih ukrepov na parametre kakovosti tal (fizikalne in kemijske lastnosti tal, talna organska snov, mikrobiologija tal).
Del raziskovalnega dela katedre je povezan s celostnim pristopom h kemiji okolja, celostno hrano človeka, postom in učinki postenja, proučevanjem pomena vegetarijanstva in veganstva in trajnostnim razvojem.

 • Raziskovalni projekti

  Mednarodni projekti
  – SOIL EJP MANAGEMENT (European Joint Programme) (v teku)
  – International Network for Edible Aroids (2011-2016)

  Nacionalni projekti
  V4-2215: Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije »Naša hrana podeželje in naravni viri po 2021« in strateškega načrta (vodja B. Vrščaj, v teku)
  V4-1628: Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika (1.10. 2016-30.9. 2019, vodja dr. Borut Vrščaj)
  V4-1815: Zmanjšanje sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo (1.11. 2018-31.10. 2021, vodja dr. Denis Stajnko)

 • PUBLIKACIJE

Znanstveni monografiji

 

MEDEN, Vesna Mila, RAUTER, Vesna. (2022). Telesna aktivnost, antioksidanti in oksidativni stres. Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. ISBN 978-961-286-633-4. DOI: 10.18690/um.fkbv.7.2022. [COBISS.SI-ID 118540803]

Dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/658

 

 

 

MEDEN, Vesna Mila, MURŠEC, Mateja. (2017). Sledenje onesnaženja s cinkom v ekosistemu vinograda. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. ISBN 978-961-286-025-7. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65931. [COBISS.SI-ID 91469057]

Dostopno na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65931

Strokovna monografija

KRISTL, Janja (urednik), AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana (urednik), ŠEPIC PIVEC, Meta (urednik), RAKUN, Jurij (urednik). (2022). Rožnice (Rosaceae) v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru in cianogeni glikozidi. Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. ISBN 978-961-286-580-1. DOI: 10.18690/um.fkbv.4.2022. [COBISS.SI-ID 102501635]

 

Dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/653

 


V okviru pedagoškega dela, členi katedre izvajamo študijski proces na univerzitetnem študijskem programu Agrikultura in okolje, na visokošolskih strokovnih študijskih programih (Agronomija-okrasne rastline, zelenjava in poljščine; biosistemsko inženirstvo; Ekološko kmetijstvo, Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo in Živinoreja).

Temeljne in izbirne vsebine izvajamo tudi na podiplomskem študijskem programu II. stopnje Kmetijstvo in Varna hrana v prehrambeni verigi ter na študijskem programu III. Stopnje Kmetijstvo.


Predmeti pokrivajo področja kemije, pedologije, kemije kmetijskega okolja, analizne kemije, toksičnih snovi in funkcionalnih živil.

Pod mentorstvom članov katedre so bile zaključene tri doktorske disertacije, številna diplomska in magistrska dela. Teme diplomskih in magistrskih nalog predstavimo na dogodku, ki je v ta namen organiziran 1-krat letno. Vabljeni tudi študenti z lastnimi idejami. Oglasite se na katedri, da pretehtamo možnosti za izvedbo. Naloge v pretežni meri vključujejo eksperimentalno delo v laboratoriju, zato je za njihovo izvedbo potrebno daljše obdobje.

 

KRISTL, Janja. (2017). Organska kemija: (urejeni zapiski predavanj). Univerzitetna založba Univerze. ISBN 978-961-286-029-5. [COBISS.SI-ID 4315948]

 

Dostop:  Knjižnica FKBV

 

 

 

MURŠEC, Mateja. (2022). A student’s guide to practical work in soil science. University of Maribor, University Press, 2022. ISBN 978-961-286-635-8. DOI: 10.18690/um.fkbv.11.2022. [COBISS.SI-ID 125690371]

 

Dostopno na (available at): Digitalna knjižnica UM

 

 

 

KRISTL, Janja. (2022). Kemijske analizne metode v kmetijstvu in toksične snovi v ekosistemih : navodila za laboratorijske vaje. Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, ISBN 978-961-286-571-9. DOI: 10.18690/um.fkbv.2.2022. [COBISS.SI-ID 97381123]

Dostopno na: Digitalna knjižnica UM

 

 

 

KRISTL, Janja. (2022). Toksične snovi v ekosistemih : urejeni zapiski predavanj. Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. ISBN 978-961-286-621-1. DOI: 10.18690/um.fkbv.10.2022. [COBISS.SI-ID 114193923]

 

Dostopno na: Digitalna knjižnica UM