kAKOVOST NA FKBV

Komisija za ocenjevanje kakovosti obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisijo za ocenjevanje kakovosti je imenoval Senat fakultete iz vrst zaposlenih ter Študentski svet iz vrst študentov. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV

  • Izr. prof. dr. Jernej Prišenk, predsednik komisije
  • red. prof. dr. Denis Stajnko
  • izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše
  • izr. prof. dr. Janja Kristl
  • Urška Lisec, mag.
  • Jožica Črešnik,
  • Peter Kramer, član (6.6.2020 – 4.9.2023) 
  • Barbara Ferlež, članic študentka (do 31. 1. 2023)
  • Klara Hriberšek, članica študentka (do 31. 1. 2023).

Člani Komisije za kakovost iz vrst zaposlenih so imenovani za obdobje 4 let, od 5. 9. 2019 do 4. 9. 2023.