kAKOVOST NA FKBV

Komisija za ocenjevanje kakovosti obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisijo za ocenjevanje kakovosti je imenoval Senat fakultete iz vrst zaposlenih ter Študentski svet iz vrst študentov. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV

   • doc. dr. Peter Berk, predsednik komisije
   • izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše, namestnica predsednika
   • Jožica Črešnik
   • Bojan Gašparič
   • red. prof. dr. Janja Kristl
   • Urška Lisec, mag.
   • izr. prof. dr. Jernej Prišenk
   • red. prof. dr. Denis Stajnko
   • Katja Senegačnik, članica študentka (do 31. 1. 2025)
   • Nina Vodnik, članica študentka (do 31. 1. 2025).

Člani Komisije za kakovost iz vrst zaposlenih so imenovani za obdobje 4 let, od 16.10.2023 do 15.10.2028. 

Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 2023


Zadnja sprememba strani: 25.11.2023, stran ureja: Miran Lakota