Dokumentno središče

NaslovDatum zadnje spremembe (LLLL-MM-DD)
Navodilo o službenih potovanjih na FKBV UM s spremembami2022-12-12
Navodilo o izvajanju javnih naročil te notranji kontroli pri izvajanju postopkov javnega naročanja na FKBV2021-12-13
Navodilo za vodenje letnih pogovorov z zaposlenimi na FKBV2020-06-18
Navodila za ravnanje z odpadki na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (na FKBV | po lokacijah FKBV)2022-12-30

Ostale povezave: