KATEDRa za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu

Člani katedre:

Doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak, predstojnica
 • Habilitacijsko področje: Matematika
 • Izobrazba: doktorat znanosti Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2009)
 • Kontakt: +386 2 320 90 17
 • E-mail: tadeja.kraner@um.si
 • Pisarna: G003
 • Govorilne ure: po predhodnem dogovoru
 • Članstvo: IMFM
 • Družbena omrežja: ResearchGate
 
Doc. dr. Vilma Sem, asistentka
 • Habilitacijsko področje: Matematika
 • Izobrazba: doktorat znanosti Univerza v Ljubljani, Interdisciplinarni študij statistike (2017)
 • Kontakt: +386 2 320 90 17
 • E-mail: vilma.sem@um.si
 • Pisarna: G003
 • Govorilne ure: https://aips.um.si/GovorilneUre.aspx
 
 

Predmet

I. STOPNJA
Uporabna matematikaAgrikultura in okolje – univerzitetni študijski program
MatematikaBiosistemsko inženirstvo
Matematika in statistika
 • Živinoreja
 • Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo
 • Agrarna ekonomika in razvoj podeželja
 • Ekološko kmetijstvo
 • Agronomija

Biometrika

Statistika II

Agrikultura in okolje – univerzitetni študijski program

II. STOPNJA

 Kmetijstvo-podiplomski magistrski študijski program

DOC. DR. TADEJA KRANER ŠUMENJAK

Raziskovalno področje:
teorija grafov (grafovske invariante, grafovski produkti, metrična teorija grafov), napredne statistične metode (aplikacija v naravoslovnih znanostih)

Raziskovalna dejavnost, publikacije in mentorstva: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/15676

DOC. DR. VILMA SEM

Raziskovalno področje:
kemometrija, biostatistika, statistika

Raziskovalna dejavnost, publikacije in mentorstva: https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=vilma%20sem