KMETIJSKA GOSPODARSTVA Z LUCERNO

KG Kopač, Medno

Setev poskusa (april 2019)

Površina z lucerno (junij 2019)

Košnja poskusa (junij 2019)

Zgrabki - baliranje (avgust 2019)

Poskusna površina (maj 2020)

Poskusna površina (junij 2020)

Dognojevanje trav (junij 2020)

Košnja poskusa (avgust 2020)

Koruza (oktober 2021)

KG Lašič; Miklavž na Dravskem polju

Vznik posevkov (april 2019)

Košnja (junij 2019)

Zagrabki in vzorčenje (julij 2019)

Označene bale (julij 2019)

TDM mešanica (maj 2020)

Poskusna površina (maj 2020)

Lucerna pred košnjo (julij 2020)

Poskusna površina (oktober 2020)

Vrednotenje koruze 2021

KG Kocuvan, Vukovje

Vzorčenje poskusa (junij 2019)

Košnja (junij 2019)

Baliranje (junij 2019)

Bale na površini (junij 2019)

Poskusna površina (maj 2020)

Vzorčenje (maj 2020)

Lucerna (junij 2020)

Zgrabki - baliranje (junij 2020)

Košnja (maj 2021)