ALTERNATIVNI SISTEMI ZA PRIDOBIVANJE ALGNE BIOMASE IN ASTAKSANTINA V KULTURI ALGE Haematococcus pluvialis

  • Post author:

RAZISKOVALNI PROJEKT :  Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1.  Prednostno področje:   Zdravje - medicina NASLOV PROJEKTA:  ALTERNATIVNI SISTEMI ZA PRIDOBIVANJE ALGNE BIOMASE IN ASTAKSANTINA V KULTURI ALGE Haematococcus pluvialis . ALTERNATIVE SYSTEMS FOR THE PRODUCTION OF ALGAE BIOMASS AND ASTAXANTINE IN Haematococcus pluvialis ALGAE CULTURE. Št. javnega razpisa: 5442-1/2018/ Št. Vloge: 5442-1/2018/338 Trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022 Vodji projekta:  dr. Jana Ambrožič Dolinšek  dr. Andreja Urbanek Krajnc  Nosilna raziskovalni organizacija: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede;  Programska skupina: Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (prof. dr. Škorjanc Dejan, P1-0164) Naložbo sofinancirata: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republika Slovenija (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ ) Evropski…

Continue ReadingALTERNATIVNI SISTEMI ZA PRIDOBIVANJE ALGNE BIOMASE IN ASTAKSANTINA V KULTURI ALGE Haematococcus pluvialis

TOPPS

  • Post author:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UM je postala članica ustanov združenih v okvir TOPPS. TOPPS je  evropski projekt financiran s strani gospodarskega združenja ECPA. Predstavitev projekta (PPTX)

Continue ReadingTOPPS

Skupni projekti UM – Vključevanje gostujočih in tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru

  • Post author:

Skupni projekti UM - Vključevanje gostujočih in tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru Univerza v Mariboru je uspešno pridobila projekt »Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru« na Javnem razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.Namen in cilji projekta so:  Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Spletna stran  evropske kohezijske…

Continue ReadingSkupni projekti UM – Vključevanje gostujočih in tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru