KATEDRA za BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO

Katedra je nastala iz nekdanjega oddelka za Kmetijsko tehniko. Raziskovalno delo katedre se izvaja na 
Centru za kmetijsko tehniko in fitomedicino.
Informativni video o študijskem programu najdete na naslovu: https://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/

Člani katedre:

 • izr. prof. dr. Miran Lakota, univ. dipl. inž. str. – vodja
 • red. prof. dr. Denis Stajnko, univ. dipl. inž. kmet.
 • doc. dr. Jurij Rakun, univ. dipl. inž. rač. in info.
 • doc. dr. Peter Vindiš, univ. dipl. inž. kmet.
 • dr. Damijan Kelc, univ. dipl. inž. agr.
 • dr. Peter Berk, univ. dipl. inž. elekt.
 • Erik Rihter, mag. kmetijstva
 • Marinko Grbić, dipl. inž. – tehnični sodelavec

Delovna področja katedre:

 • avtomatizacija, nove tehnologije in robotizacija v kmetijstvu,
 • prognoza pridelka jabolk s pomočjo obdelave digitalnih slik,
 • precizno in pametno kmetijstvo,
 • novi in obnovljivi viri energije,
 • strojništvo v kmetijstvu,
 • aplikacijska tehnika za varstvo rastlin,
 • informacijska tehnologija in ergonomija,
 • namakalni sistemi,
 • konstrukcije in okolje.

Ostalo:


Stran ureja: Miran Lakota, zadnja sprememba: 25.11.2023