KG Lep, Fala

Ljuljka (september )

Metuljnice (september 2019)

TDM (september 2019)

Dosevki (april 2020)

Odvzem vzorcev tal (april 2020)

Setev dosevkov (avgust 2020)

Spravilo koruze (september 2020)

Dosevki (maj 2021)

Koruza (julij 2021)

KG Žnideršič, Brežice

Vzorčenje tal (avgust 2019)

Ljuljka (spetember 2019)

Sklop TDM (september 2019)

Poskusna površina (april 2020)

Inkarnatka (maj 2020)

Ljuljka (maj 2020)

Po setvi koruze (maj 2020)

Dosevki (maj 2021)

Odvzem Nmin (oktober 2021)

JGZ Rinka; Rogoza

Sklop TDM (september 2019)

Ljuljka (marec 2020)

Posevek koruze (avgust 2020)

Baliranje dosevkov (maj 2020)

Setev ozelenitev (avgust 2020)

Vzorčenje korenin (oktober 2020)

Košnja (maj 2021)

Koruza (julij 2021)

Koruza (oktober 2021)