BREZPLAČEN DVODNEVNI SIRARSKI TEČAJ

Reja drobnice je dejavnost ključnega pomena, ki nam pomaga pri ohranjanju pomembnih delov suhih kraških travnikov, ki so zelo pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, a jim zaradi otežene obdelave grozi zaraščanje in s tem izguba njihove osnovne funkcije. A ker sama reja ovc ali koz ne prinaša zadostnega prihodka je potrebno to dejavnost nadgraditi z lastno predelavo na domu. Z vrhunsko surovino in ustreznim znanjem lahko naredimo najboljše proizvode tako mesne kot mlečne izdelke. Tokrat se osredotočamo na predelavo mleka, ki je v našem okolju manj poznana. V želji, da bi našim rejcem pomagali pri izboljšanju tehnologije sirarjenja organiziramo dvodnevni tečaj za katerega smo uspeli pridobiti…

Continue ReadingBREZPLAČEN DVODNEVNI SIRARSKI TEČAJ

5. Svetovni dan varnosti hrane

Dne 7.6.2023 smo obeleževali v Državnem svetu Republike Slovenije 5. Svetovni dan varnosti hrane. Med poročevalci je bil tudi Red. Prof. Dr. Dejan ŠKORJANC, ki je s sodelavcema Prof. Dr. Majo PREVOLNIK POVŠE in Doc. Dr. Jankom SKOKOM pripravil prispevek z naslovom: Prosta reja/intenzivna reja in njen vpliv na dobrobit živali in varnost živil. Dostop do prispevka: Prosta-rejaintenzivna-reja-in-njen-vpliv-na-dobrobit-zivali-in-varnost-zivil-2

Continue Reading5. Svetovni dan varnosti hrane