MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Mednarodna pisarna na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede zagotavlja kvalitetno izmenjavo študentov in zaposlenih. Z delovanjem pisarne za mednarodno sodelovanje si prizadevamo ohranjati vizijo fakultete – postati središče intenzivne mednarodne izmenjave profesorjev, raziskovalcev in študentov s področja kmetijstva, biosistemskih in sorodnih ved. Zavedamo se, da je povezovanje s sorodnimi institucijami v mednarodnem in domačem prostoru pomembno za krepitev mednarodne in nacionalne prepoznavnosti ter vpetosti v okolje. Kvalitetna izmenjava študentov prispeva k izpopolnitvi jezikovnega znanja, komunikacije in kulturi dialoga. Pridobijo se medkulturne spretnosti in mehke veščine, ki so močno zaželene pri delodajalcih. Mobilnost zaposlenih pa prispeva k obogatitvi kompetenc, povezanih s strokovnimi profili, ki neposredno vplivajo večjo kakovost dela in dejavnosti v korist študentov.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV) ima bogato razvito mednarodno sodelovanje z dolgoletno tradicijo ter je aktivno vključena v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor s številnimi bilateralnimi in multilateralnimi povezavami.

Mednarodna pisarna:
 Urška Lisec, mag.
 Tjaša Vukmanič, mag.
Elektornski naslov:
urska.lisec@um.si
international.fkbv@um.si