MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Mednarodna pisarna na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede zagotavlja kvalitetno izmenjavo študentov in zaposlenih. Z delovanjem pisarne za mednarodno sodelovanje si prizadevamo ohranjati vizijo fakultete – postati središče intenzivne mednarodne izmenjave profesorjev, raziskovalcev in študentov s področja kmetijstva, biosistemskih in sorodnih ved. Zavedamo se, da je povezovanje s sorodnimi institucijami v mednarodnem in domačem prostoru pomembno za krepitev mednarodne in nacionalne prepoznavnosti ter vpetosti v okolje. Kvalitetna izmenjava študentov prispeva k izpopolnitvi jezikovnega znanja, komunikacije in kulturi dialoga. Pridobijo se medkulturne spretnosti in mehke veščine, ki so močno zaželene pri delodajalcih. Mobilnost zaposlenih pa prispeva k obogatitvi kompetenc, povezanih s strokovnimi profili, ki neposredno vplivajo večjo kakovost dela in dejavnosti v korist študentov.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV) ima bogato razvito mednarodno sodelovanje z dolgoletno tradicijo ter je aktivno vključena v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor s številnimi bilateralnimi in multilateralnimi povezavami.

Na področjih vinogradništva, genetike in žlahtnjenja rastlin, botanike, poljedelstva, mikrobiologije in biotehnologije (virusne bolezni), mehanizmov delovanja probiotičnih bakterij na zdravje živali in ljudi, ekološkega kmetijstva ter ostalo smo skozi leta vzpostavili ključne povezave s svetovno najuglednejšimi univerzami, raznimi inštituti ter ministrstvi.