kAKOVOST NA FKBV

Kazalo člankov

Komisija za ocenjevanje kakovosti obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisijo za ocenjevanje kakovosti je imenoval Senat fakultete iz vrst zaposlenih ter Študentski svet iz vrst študentov. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV

 • doc. dr. Jernej Prišenk, predsednik komisije za kakovost
 • red. prof. dr. Denis Stajnko
 • izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše
 • izr. prof. dr. Janja Kristl
 • Urška Lisec, mag.
 • Jožica Črešnik,
 • Peter Kramer, član (6.6.2020 – 4.9.2023) 
 • Klara Hriberšek, članic študentka (do 31. 1. 2022)
 • Tina Lešnik, članica študentka (do 31. 1. 2022).

Člani Komisije za kakovost iz vrst zaposlenih so imenovani za obdobje 4 let, od 5. 9. 2019 do 4. 9. 2023. 

 

Komisija za kakovost 2021:

 • Zapisnik 4. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV z dne 08. 01. 2009 (DOC)
 • Zapisnik 5. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV z dne 14. 4. 2009 (PDF)
 • Zapisnik 6. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV z dne 20. 5. 2009 (PDF)
 • Zapisnik 7. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV z dne 13. 7. 2009 (PDF)
 • Zapisnik 8. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV z dne 21. 9. 2009 (PDF)
 • Zapisnik 9. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV z dne 13. 11. 2009 (PDF)
 • Zapisnik 10. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV z dne 16. 12. 2009 (PDF)
 • Samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2008/2009 (PDF) (februar 2010)
 • Poročilo o samoevalvaciji članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2008/2009 (DOC) (februar 2010)
 • Evalvacijsko poročilo FKBV za leto 2007/2008 (PDF)
 • Evalvacijsko poročilo FK za leto 2006/2007 (DOC)
 • Kazalci uspešnosti knjižnične dejavnosti v UKM in visokošolskih knjižnicah UM (PDF) (objavljeno 20.1.2009)
 • Zapisnik konstitutivne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FK z dne 20. 12. 2007 (DOC)
 • Zapisnik 2. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FK z dne 26. 05. 2008 (DOC)
 • Zapisnik 3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV z dne 15. 10. 2008 (DOC)
 • IZPIS SKLEPA 16. redne seje Senata FKBV z dne 26. 11. 2008(DOC)