Raziskave, razvoj in inovacije

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se samostojno in v sodelovanju z znanstvenimi skupinami drugih ustanov ukvarja z razvojnimi, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami. Raziskovalna dejavnost se izvaja preko raziskovalnih skupin in številnih samostojnih raziskovalnih projektov (mednarodnih, temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih in drugih raziskovalnih projektov za neposredne uporabnike). Raziskovalci objavljajo rezultate raziskav v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, na znanstvenih kongresih in simpozijih svetovnega in evropskega ranga, kakor tudi doma. V zadnjih letih je to zelo okrepilo vzajemno mednarodno sodelovanje FKBV s številnimi eminentnimi svetovnimi in evropskimi instituciijami. Sodelovanje vključuje tudi izmenjavo profesorjev in študentov preko programov Socrates – Erasmus.

Študenti, ki jih poleg rednega študija zanima raziskovalno delo, se lahko pridružijo raziskovalnim aktivnostim na katedrah. Seznam tekočih raziskovalnih projektov in aktivnosti lahko dobite na spletnih straneh FKBV ali pa se pozanimate pri profesorjih. Raziskovalno delo vam bo podalo vpogled v delo raziskovalcev in omogočilo razvoj lastnih idej in konceptov, ki jih boste v okviru zmožnosti lahko razvijali tudi v smeri zaključnih diplomskih del ali pa doktorskega študija.

Kontaktne osebe
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc (tomaz.langerholc@um.si)

Samostojna strokovna delavka:
Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.

Knjižnica

predpisi univerze v mariboru

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Dodatna merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na FKBV.

Indeksi citiranosti

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation

uporabne povezave

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation