ŠI:UM – Nadgradnja robotske platforme FarmBeast

Opis:

Rešitve preciznega kmetijstva predstavljajo odgovor na nekatere ključne izzive sodobnega kmetijstva. S pomočjo časovne in prostorske variabilnost zagotavljajo prihranek vhodnih surovinah, njihovo optimalno porabo, ki pa nenazadnje običajno predstavlja še manjšo okoljsko obremenitev. Ena takšnih rešitev preciznega kmetijstva so vse pogostejši prototipni avtonomni roboti, ki predstavljajo alternativo težki kmetijski mehanizaciji. Za razvoj teh pa je potrebno pripraviti ustrezno izpopolnjene kadre, saj rešitve preciznega kmetijstva običajno zajemajo znanja iz kmetijstva, strojništva, elektrotehnike in računalništva.

V sklopu obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru poteka razvoj avtonomnega kmetijskega robota FarmBeast, ki ga skupine študentov izpopolnjujejo iz leta v leto in s pomočjo interdisciplinarnega pristopa spoznavajo tudi druga področja. Robot FarmBeast je manjših dimenzij, saj mora delovati na omejeni širini, ki ustreza širini rastlin na koriznem polju. Ker pa robot deluje v naravnem okolju, to za pravilno delovanje predstavlja dodatne izzive. Eden teh način premikanja, kjer trenutno robot uporablja t. i. »skid steer« način vožnje, ki za obračanje temelji na zdrsih koles. Takšen način vožnje pa ni najprimernejši, saj na bolj peščenih tleh ne zagotavlja dobrega oprijema. To pa je predstavljalo izhodišče za študentski izziv ŠI.UM.

V sklopu projekta se je skupina študentov tako osredotočila na:

– modeliranje in pripravo nove šasije poljedelskega robota FarmBeast,

– načrtovanje in izdelavo krmilnikov motorjev Z osi, s katerim go mogoče uporabiti tudi druge principe vožnje (npr. Ackermann),ki bodo v naravi bolj primerni,

– priprava poligona in testiranje razvitih rešitev.

Trajanje: 1. 3. 2023 in 30. 6. 2023

Člani: Marjan Dreier, Timotej Plankar, Gašper Majal, Miha Mahor, Miha Kajbič, Valentin Podkrižnik, Katarina Lipovšek, Tine Lubej

Mentor (FKBV): doc. dr. Jurij Rakun

Mentor (FERI): doc. dr. Mitja Truntič

Mentor iz gospodarstva: dr. Miran Rodič, Piktronic d.o.o.

Izvedbo projektnega dela financira Univerza v Mariboru, iz naslova Razvojni steber financiranja 2021-2024 (RSF 2.0), področje: Sodelovanje z okoljem, razvojni cilj 1 (O-RC 1): Spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja