Knjižna novost: Pridelava zrnatih stročnic

Urednika: Manfred Jakop, Silva Grobelnik MlakarUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Kratka vsebina: Povečevanje pridelave hrane, ob upoštevanju dolgoročnega ohranjanja in izboljševanja rodovitnosti tal, čim manjše porabe energije ter varovanja okolja, so pomembne naloge trajnostnega kmetijstva. Strokovna monografija »Pridelava zrnatih stročnic«, ki je nastala ob zaključku projekta evropskega inovativnega partnerstva (EIP) Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba, obravnava sodobne pristope in dobre prakse pridelave znanih in manj znanih zrnatih stročnic. Predstavljene tehnike pridelave vključujejo postopke in načela, s katerimi zmanjšujemo negativne vplive kmetijstva na okolje, vključno z agrotehniko brez ali z zmanjšano uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Predstavljene so tudi možnosti in prednosti vključevanja…

Continue ReadingKnjižna novost: Pridelava zrnatih stročnic

EKOPAKT

GLAVNE DEJAVNOSTI: V Sloveniji nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa, ki je vzrejeno na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. Z vpeljevanjem novih decentraliziranih digitalnih tehnologij v ekološko preskrbovalno verigo s hrano lahko ustvarimo učinkovit sistem sledljivosti, ki zagotavlja veliko integriteto podatkov ter transparentnost celotne preskrbovalne verige od hleva do vilice, kar zagotavlja večjo varnost hrane, viša zaupanje pri potrošnikih ter proizvajalcem omogoča lažjo diferenciacijo in boljše pozicioniranje njihovih izdelkov na trgu. Z razvojem takšnega sistema želimo dolgoročno omogočiti boljše pozicioniranje izdelkov iz sheme kakovosti “ekološka pridelava/predelava” na trgu, s tem pa povečati delež lokalno prirejenega…

Continue ReadingEKOPAKT

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM 2022/23

  • Post author:

Obveščamo vas, da je Vlada RS dala 17. marca 2022 soglasje k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/23. Prijava v okviru prvega prijavnega roka se bo odprla 25. 3. 2022. Najava razpisa: v slovenščini: https://moja.um.si/novice/Strani/podiplomski-razpis-2022-23.aspxv angleščini: https://moja.um.si/en/news/Strani/call-for-enrolment-postgraduate-2022-23.aspx Splošna določila razpisa, razpisna besedila fakultet in tabeli z vpisnimi mesti so objavljeni na naslednjih povezavah: v slovenščini: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspxv angleščini: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/enrolment-postgraduate.aspx Informacije o informativnih dnevih so objavljene v spustnem seznamu na naslednji povezavi:https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/dogodki.aspx, na angleški spletni stranihttps://moja.um.si/en/news/Strani/Online-presentations-for-foreign-candidates.aspx pa je objavljena novica o dogodku za tuje kandidate. Navodila o prijavno-vpisnem postopku razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23 bodo objavljena v prihodnjih dneh.

Continue ReadingRazpis za vpis v podiplomske študijske programe UM 2022/23