PRILAGAJANJE VINOGRADNIŠTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE S PRINCIPI VISOKOSTORILNEGA  TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA VINOGRADOV S PAMETNIMI TEHNOLOGIJAMI – VInogradPametneTehnologije.

  • Post author:

PRILAGAJANJE VINOGRADNIŠTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE S PRINCIPI VISOKOSTORILNEGA  TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA VINOGRADOV S PAMETNIMI TEHNOLOGIJAMI - VInogradPametneTehnologije. Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP Trajanje projekta: 12. 12.2023-13.12.2024. Namen in cilji Številni vinogradniki zamujajo v razvoju novih pridelovalnih sistemov grozdja, ki so potrebni zaradi adaptacije na klimatske spremembe in tudi v smislu prilagoditve potrebam zelene EU politike, bodisi za pridobitev upravičenosti do podpor ali pa za potrebe bolj konkurenčnega marketinga. Cilj projekta je s praktično demonstracijo alternativne pridelave grozdja v vinogradih na več lokacijah po Sloveniji prikazati izvedljivost alternativnega digitalizacijsko podprtega koncepta pridelave grozdja z namenom…

Continue ReadingPRILAGAJANJE VINOGRADNIŠTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE S PRINCIPI VISOKOSTORILNEGA  TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA VINOGRADOV S PAMETNIMI TEHNOLOGIJAMI – VInogradPametneTehnologije.

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

  • Post author:

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede imajo študentje možnost vključevanja v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na različne načine, in sicer kot: Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov Sodelovanje v raziskovalnih projektih Sodelovanje v raziskovalnih nalogah Laboratorijsko/terensko/drugo delo Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO) Vključevanje v tekmovanja (tekmovanje z robotom FarmBeast) Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja Strokovne ekskurzije (obisk potencialnih delovnih okolij, ipd). Uredništvo strokovne revije (priprava, izdaja) Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov Vključenost v testiranje raziskovalnih instrumentov, opreme Povezava do spletnega mesta Univerze v Mariboru, kjer so opredeljene skupne oblike vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo, ki jih koordinira rektorat UM:…

Continue ReadingVključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo