Pisni kolokvij v okviru predmetov Tla in okolje ter Pedologija

Pisni kolokvij iz prepoznavanja kamnin v okviru predmetov Tla in okolje ter Pedologija bo v ponedeljek, 15.4.2024, ob 8.00 v pred. A.M. Ustni zagovori bodo sledili po dogovoru.
Prijave pošljite na el. naslov: urska.lisec@um.si (ime + priimek in smer študija).

Facebook
LinkedIn