Pretekle objave za študente

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že vse od akademskega leta 2000/2001 izvaja doktorski študijski program Agrarna ekonomika. Katedra …

Zagovor doktorske disertacije

Objavljamo zagovor doktorske disertacije, ki jo bo zagovarjal Douglas MacKinnon

Izredni termin zagovora zaključnega dela Visokošolski strokovni študijski program Živinoreja 26. 4. 2022 ob 12.00 – Ines Vrabl; v predavalnici 4.

Redni termin zagovorov zaključnih del 1. stopnja Visokošolski strokovni študijski program Ekološko kmetijstvo 22. 4. 2022 ob 8.30 – Aleksandra Cenc; v …

Zagovor doktorske disertacije

Objavljamo zagovor doktorske disertacije, ki jo bo zagovarjala Maja Žibert.

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo 14. 4. 2022 ob 7.30 – Doroteja Podkrajšek v predavalnici 2. V skladu s Pravilnikom o …

Ponedeljek, 11. 4. 2022, ob 8.30-10.15, v predavalnici Auditorium Magnum Program  8.30– 8.35 Splošne informacije  red. prof. dr. Karmen Pažek 8.35- 10.15 …

Obveščamo vas, da je Vlada RS dala 17. marca 2022 soglasje k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko …

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo – 24. 3. 2022 ob 14.10 – Matija Lednik v predavalnici 5. V skladu s Pravilnikom …

Kolokvij pri predmetih Pedologija ter Tla in Okolje bo 21.3. 2022 ob 8h v pred. M.E., sledijo ustni zagovori v pedol. lab.  Na …