Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra 
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 dr. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 dr. Botić Tanja Služba za splošne zadeve
6 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za rejo in prehrano živali 
7 dr. Bukovac Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
8 Črešnik Jožica Knjižnica
9 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
10 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
11 dr. Gregorc Aleš, red. prof. Katedra za živinorejo 
12 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
13 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
14 Imenšek Nataša Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
15 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko
16 Ivanuš Anja Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
17 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
18 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za rejo in prehrano živali 
19 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
20 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
21 Klemenčič Alojz Tajništvo 
22 Kozmos Martin  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
23 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
24 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
25 dr. Kristl Janja, izr. prof.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
26 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
27 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
28 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
29 Lisec Urška Služba za splošne zadeve, Katedra za živinorejo, Katedra za kemijo, ... 
30 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
31 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za rejo in prehrano živali 
32 dr. Muršec Mateja, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
33 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
34 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
35 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Katedra za fitomedicino
36 ddr. Pavić Lazar, doc.  Služba za splošne zadeve
37 dr. Pavlovič Martin, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
38 dr. Pažek Karmen, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
39 Perko Andrej  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
40 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
41 Podvršnik Miran, viš. pred. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
42 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof.  Katedra za živinorejo
43 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
44 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
45 dr. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
46 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
47 mag. Razboršek Tamara Vodstvo tajništva
48 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
49 Rihter Erik Katedra za biosistemsko inženirstvo
50 dr. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
51 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
52 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
53 dr. Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
54 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
55 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
56 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
57 Šajher Klavdija  Referat za študentske zadeve
58 Šelih Mateja, asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
59 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko
60 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo
61 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
62 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
63 Štefok Danica Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
64 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
65 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
66 dr.Todorovič Biljana Katedra za živinorejo 
67 Tojnko Nina  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
68 dr. Tojnko Stanislav, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
69 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
70 dr. Unuk Tatjana, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
71 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
72 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
73 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
74 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
75 dr. Vršič Stanko, red. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
76 Vukmanič Tjaša Služba za splošne zadeve
     
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
77 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
78 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
79 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
80 Čas Janko  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
81 Dretar Dejan  Univerzitetni kmetijski center FKBV
82 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
83 Gap Rok  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
84 mag. Grabnar Tina Univerzitetni kmetijski center FKBV
85 Horvat Jasmina  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
86 Ignatijev Iztok  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
87 Ivetić Rino Center za sadjarstvo in predelavo sadja
88 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
89 Jeza Urška  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
90 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
91 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo 
92 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
93 Košti Tjaša Univerzitetni kmetijski center FKBV
94 Kovačec Peter Center za živinorejo
95 Krajnc Jožica Center za živinorejo
96 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
97 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
98 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
99 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
100 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
101 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
102 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
103 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
104 Pivec Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
105 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
106 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
107 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
108 Simonič Jožica Center za sadjarstvo in predelavo sadja
109 Stramšak Tamara Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
110 Stoicev Jovanka  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
111 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
112 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
113 Tomašek Marija  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
114 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
115 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand