Redni termin zagovora zaključnih del, 26. 4. 2024

Luka Kuhta: zagovor bo potekal 26. 4. 2024 ob 7:30 v predavalnici V23 na Vili – univerzitetni študijski program 1. stopnje Agrikultura in okolje

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen.

Facebook
LinkedIn