Rezultati delnega izpita pri red. prof. dr. Martini Bavec

Delni izpit na +2 VHPV Okolje, hrana in pridelovalni sistemi

Od možnih 100 točk je doseženo:

1002365627   68%

1002504783   59%

1002365538   74%

Facebook
LinkedIn