Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane in namestnike članov ŠSUM na dan 14. 5. 2024

Facebook
LinkedIn