BREZPLAČEN DVODNEVNI SIRARSKI TEČAJ

Reja drobnice je dejavnost ključnega pomena, ki nam pomaga pri ohranjanju pomembnih delov suhih kraških travnikov, ki so zelo pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, a jim zaradi otežene obdelave grozi zaraščanje in s tem izguba njihove osnovne funkcije. A ker sama reja ovc ali koz ne prinaša zadostnega prihodka je potrebno to dejavnost nadgraditi z lastno predelavo na domu. Z vrhunsko surovino in ustreznim znanjem lahko naredimo najboljše proizvode tako mesne kot mlečne izdelke. Tokrat se osredotočamo na predelavo mleka, ki je v našem okolju manj poznana.

V želji, da bi našim rejcem pomagali pri izboljšanju tehnologije sirarjenja organiziramo dvodnevni tečaj za katerega smo uspeli pridobiti vrhunskega strokovnjaka iz Francije: IVANA LARCHERJA.

Tečaj bo potekal delno v predavalnici, predvsem pa v sirarni in Ivan vas bo popeljal skozi vse skrivnosti izdelave vrhunskih sirov iz ovčjega in kozjega mleka.

Obvezne predhodne prijave: info@kp-kolpa.si , 041 366 501 (Boris), 041 622 877 (Tončka).

Facebook
LinkedIn