Izredni termin zagovora zaključnih del, 28. 3. 2024

28. 3. 2024 ob 10:30: Program 2. stopnje  Agrarna ekonomika v predavalnici Auditorium Magnum — Tina Lešnik

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen.

Facebook
LinkedIn