Kolokvij M. Muršec

Pisni kolokvij  iz prepoznavanja kamnin v okviru predmetov Tla in okolje ter Pedologija bo v ponedeljek, 12.2.2024, ob 9h v pred. 3. Še isti dan bodo sledili ustni zagovori.

Prijave pošljite na el. naslov: urska.lisec@um.si (ime + priimek in smer študija).

Facebook
LinkedIn