Redni termin zagovora zaključnih del, 22. 12. 2023

22. 12. 2023 ob 9:00 : Program 1. stopnje  Management v agroživilstvu in razvoj podeželja v predavalnici 2 — Jaka FICKO

22. 12. 2023 ob 9:45: Program 1. stopnje  Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine v predavalnici 2 — Urška MODRIČ

22. 12. 2023 ob 10:30: Program 1. stopnje  Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine v predavalnici 2 — Miha NOVAK

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen

Facebook
LinkedIn