Bridging the Gap Between Biotechnology and Industry: Integrating Design Thinking and Flipped Learning

V okviru projekta »BIOTE(A)CH« pri katerem sodeluje tudi naša fakulteta, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, vabimo vse študente k obisku spletne strani, kjer si lahko preberete več o samem projektu.

Povezava do spletne strani: https://www.bioteacheu.com/

Projekt »BIOTE(A)CH« se je začel januarja leta 2023 in traja dve leti. Koordinira ga Univerza Çanakkale Onsekiz Mart (Türkiye) s štirimi univerzitetnimi partnerji (Hrvaška, Italija, Grčija in Slovenija) ter biotehnološkim podjetjem Ed-Tech. Partnerji projekta “BIOTE(A)CH” se osredotočamo na kmetijsko biotehnologijo in si prizadevamo, da bi študente ob zaključku študija opremili z znanji in spretnostmi iz realnega sveta.

Evropsko poslovno okolje je v zadnjih letih doživelo večji razcvet, zato se zahtevajo obetavnejši pristopi, ki bi diplomante opremili z znanjem za uspeh na vse bolj konkurenčnem trgu dela. Cilj projekta “BIOTE(A)CH” je vnesti dinamiko in sinergijo v poučevanje na dodiplomski stopnji, z vzpostavitvijo močne povezave med univerzitetnim poučevanjem in zahtevami biotehnološke industrije.

V okviru projekta želimo oblikovati učni načrt, ki bi olajšal prehod iz visokošolskega izobraževanja na trg dela. Odpraviti želimo omejitve tradicionalnih pristopov dela, zato vključujemo nova sodobna učna pristopa k izvajanju predmetov:  “snovalsko razmišljanje” (angl. design thinking) in “obrnjeno učenje” (angl. flipped learning). Hkrati pa želimo, da študentje pridobijo potrebne veščine, znanje in inovativno miselnost, ki so potrebni za uspeh v razvijajočem se biotehnološkem sektorju in s tem zagotoviti neprecenljivo sposobnost prenosa znanja in spretnosti na ustrezna industrijska področja, še predno uradno vstopijo na trg dela.

Facebook
LinkedIn