5. Svetovni dan varnosti hrane

Dne 7.6.2023 smo obeleževali v Državnem svetu Republike Slovenije 5. Svetovni dan varnosti hrane.

Med poročevalci je bil tudi Red. Prof. Dr. Dejan ŠKORJANC, ki je s sodelavcema Prof. Dr. Majo PREVOLNIK POVŠE in Doc. Dr. Jankom SKOKOM pripravil prispevek z naslovom: Prosta reja/intenzivna reja in njen vpliv na dobrobit živali in varnost živil.

Dostop do prispevka:

Facebook
LinkedIn