Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 

interreg si at sl de rgb

PalaeoDiversiStyria

Naslov:

SLO: Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta

NEM: Paläolandschaft der Steiermark und ihre Biodiversität von der Urgeschichte bis zu Entdeckung der Neuen Welt

Financiranje: 1.320.000  EUR –  od tega 85% sredstev  ESRR v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-20

Trajanje projekta: oktober 2016 – september 2019

Številka projekta: 22

Vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Šušek

Projektni partnerji:

  • Universalmuseum Joanneum (vodilni partner)
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
  • Karl-Franzens-Universität Graz, Institut  für Pflanzenwissenschaften
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
  • Občina Großklein
  • Občina Hoče-Slivnica

Cilj projekta:

Poglavitni cilj projekta PalaeoDiversiStyria je na osnovi arheoloških in paleobotaničnih raziskav revitalizirati avtohtone, a pozabljene kultivirane rastlinske vrste in jih vključiti v turistično ponudbo programskega območja.

Facebook
LinkedIn