Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave

Iron Age EYCH

IRON AGE DAUBE

Mednarodni projekt z naslovom Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave. V angleščini – Iron Age Danube (Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin).

Financiranje: 2.552.00,00 €; od tega 85 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) v okviru transnacionalnega programa Podonavje 2014 – 2020.

Celotno financiranje: 2552000 €; ERDF: 2169200 €; IPA: 0 €; ENI: 0 €.

Trajanje projekta: januar 2017- junij 2019

Številka projekta: DTP1-1-248-2.2

Vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Šušek

Cilj projekta

 • Podpreti trajnostno rabo kulturne in naravne dediščine z razvojem in izvedbo skupne strategije,
 • spodbujanje raziskav in spomeniško varstvo,
 • ohranjanje, promoviranje in vključevanje prazgodovinskih pokrajin kot del kulturne turistične poti.

Aktivnosti projekta

 • Arheološke raziskave najdišč in krajin v sklopu mednarodnih taborov,
 • razvoj novih digitalnih in analognih orodij za turiste v izbranih mikro-regijah,
 • razvoja digitalne raziskovalne podatkovne baze z odprto kodo,
 • revitalizacija arheoloških parkov in poti,
 • oblikovanja novih programov za obiskovalce muzejev,
 • mednarodne promocijo najpomembnejših pokrajin v starejši železni dobi,
 • razvoj strategij za nadregionalno raziskovanje, zaščito, promocijo in trajnostno turistično uporabo arheoloških krajin.


Projektni partnerji

 1. Universalmuseum Joanneum GmbH (AT) (vodilni partner)
 2. Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Archäologie (AT)
 3. Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (AT)
 4. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (SL)
 5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo (SL)
 6. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (SL)
 7. Institut za arheologiju (HR)
 8. Arheološki muzej u Zagrebu (HR)
 9. Matrica Múzeum és Régészeti Park (HU)
 10. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet (HU)
 11. Archaeolingua Alapítvány (HU)

Pridruženi partnerji

 1. Bundesdenkmalamt (AT)
 2. Pokrajinski muzej Maribor (Sl)
 3. Dolenjski muzej Novo mesto (Sl)
 4. Slovenska turistična organizacija (Sl)
 5. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine (HR)
 6. Centar za prapovijesna istraživanja (HR)
 7. Turistička zajednica Varaždinske županije (HR)
 8. Magyar Nemzeti Múzeum (HU)
 9. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)

Pomembne povezave

Spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/iron-age-danube
Facebook: https://www.facebook.com/IronAgeDanube/?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/ironagedanube
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCx9Vnpkkf5ayEmtj2p-kc7w
Instagram: https://www.instagram.com/ironagedanube

Prejemaj obvestila – vpiši se na novice o projektu: http://www.interreg-danube.eu/subscribe-to-newsletter

Bandeau RegioStarsFinalist 2018

Z veseljem vas obveščamo, da je projekt Iron-Age-Danube eden izmed 21. finalistov nagrade »RegioStars 2018«.

Nagrade “RegioStars 2018” so namenjene najbolj navdihujočim in inovativnim regionalnim projektom, ki se izvajajo ob podpori sredstev kohezijske politike EU. Projekt Iron Age Danube se, pod okriljem Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v sodelovanju z mednarodnimi projektnimi partnerji, izvaja v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru. 

Za projekt Iron Age Danube lahko glasujete od 3.7.2018 dalje.

Več informacij o samem projektu najdete na spletni strani Botaničnega vrta Univerze v Mariboru, če kliknete na to povezavo (glej projekt Iron Age Danube). 

Več informacij o nagradah “RegioStars 2018”: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

ARHEOLOŠKI TABOR SLOVENIJA 2018 – Iron Age Danube

V petek, 9. marca 2018, se bo s slovesnim odprtjem v Dolenjskem muzeju v Novem mestu začel Arheološki tabor Slovenija 2018. Organizirajo ga Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV) ob sodelovanju Dolenjskega muzeja Novo mesto, Pokrajinskega muzeja Maribor in Slovenske turistične organizacije. Tabor je del projekta Iron Age Danube in je že tretji v vrsti arheoloških taborov s katerimi želimo promovirati raziskave, varovanje in turistično rabo železnodobne dediščine ter utrjevati vezi med dediščinsko stroko in širšo javnostjo. Prva dva tabora sta v letu 2017 potekala v Avstriji in na Hrvaškem, jeseni 2018 pa sledi še tabor na Madžarskem.

Arheološki tabor Slovenija 2018bo v času med 9. marcem in 29. junijem ponudil številne dogodke za strokovno in širšo javnost. Za program Arheološkega tabora Slovenija 2018 klikni tukaj in glej projekt Iron Age Danube, program arheološkega tabora. 

Izjava za medije o Arheološkem taboru Slovenija 2018

Facebook
LinkedIn