»EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (V4-1514)

»EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (V4-1514)

Šifra projekta: V4-1514

Trajanje projekta: 2015-2017

Vodja projekta: red. prof. dr. Martina Bavec

Naziv težišča v okviru CRP: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma

Nosilna raziskovalna organizacija: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Raziskovalne organizacije – soizvajalke

1. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

2. Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

3. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

Sofinancerji: Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in    internacionalizacijo, Sektor za turizem

IZHODIŠČA

Turizem je v svetu in tudi pri nas ena pomembnejših dejavnosti, ki bi morala biti tesno povezana s kmetijstvom, kot skrbnikom kultivirane krajine z veliko biološko pestrostjo in dobaviteljem kakovostnih surovin za pripravo hrane ter tudi s svojo kulinarično tradicijo in kulturno dediščino podeželja. V svetu je v zadnjem obdobju eden pomembnejših rastočih trgov v turizmu t.i. zeleni turizem, ekološki turizem, trajnostni turizem,… V okviru tega zelenega turizma in wellness programov pa ponudniki pogosto pozabijo, da so ravno ekološko pridelana živila ključni del vsega. Ekološko pridelana živila imajo drugačno notranjo kakovost v primerjavi s konvencionalno oziroma industrijsko pridelanimi živili ter so eden najpomembnejših svetovnih trendov v živilsko predelovalni industriji in kljub recesiji beležijo porast.

NAMEN PROJEKTA

Izdelava modela pridelave hrane za gostinske ponudnike v lokalnem okolju ter zadostna oskrba z ekološko pridelano hrano za ponudnike nastanitvenih zmogljivosti in restavracij, ki strežejo ekološko pridelano hrano.

CILJI PROJEKTA

Osnovni cilji  projekta so:

–       Usposobiti 60% vseh zaposlenih v partnerskih podjetjih, ki so vključeni v proces nabave, priprave in ponudbe hrane na področjih:

  • Prepoznavanja ekoloških živil in njihove kakovosti;
  • Primerne priprave ekoloških živil in njihove uporabe v gastronomiji;

–       Povečati delež uporabe ekoloških živil v gastronomiji, v partnerskih podjetjih za 30%;

–       Usposobiti zaposlene za izpolnjevanje vseh zahtev za pridobitev certifikata za pripravo in ponudbo ekoloških  živila v gastronomijo;

–       Pridobitev certifikata v vsaj polovici vključenih podjetij;

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Rezultati projekta bodo koristili ekološkim pridelovalcem, distributerjem in gastronomom ter tudi njihovim gostom.

Rezultati bodo neposredno uporabni v gospodarstvu – turizmu.

IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

–        SIMPOZIJI IN DELAVNICE

  • Ekološka živila v prehrani študentov – priložnost za ponudnike subvencionirane študentske prehrane, 13.2.2017
  • Simpozij o pomenu ekološko pridelane hrane, 23.2.2017

–        KONFERENCE

  • Povezanost podeželja in gostinsko-turistične ponudbe: ZAČUTI LOKALNO – ZAŽIVI Z NAVDIHOM, 16.6.2016

–        MEDIJI

  • Intervju BKTV: red. prof. dr. Martina Bavec, 19.1.2017

http://www.lokalec.si/novice/v-svetu-odraslih-22-oddaja/

MEDIJI O PROJEKTU (PDF)

ZNANSTVENI DOSEŽKI

BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, VUKMANIČ, Tjaša, TURNŠEK HRNČIČ, M., PODGORŠEK, Jože, LEBE, Sonja Sibila, PAŽEK, Karmen, PAVLOVIČ, Martin, BAVEC, Franc. Ekološka živila v certificirani ponudbi slovenske gastronomije – izziv za prihodnost : [predavanje na 9. strokovni konferenci z mednarodno udeležbo “Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2016”, Pivola , 19. 1. 2016]. Pivola: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, 2016. [COBISS.SI-ID 4075308]

BAVEC, Martina, RANČIĆ, Milica, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc, LEBE, Sonja Sibila, TURNŠEK, Maja, PODGORŠEK, Jože, JURŠE ROGELJ, Helena, ROBAČER, Martina. Ekološka živila v gastronomiji – pomen in stanje v Sloveniji : [predavanje na mednarodni konferenci z naslovom “Začuti lokalno – zaživi z navdihom: povezanost podeželja in gostinsko-turistične ponudbe”, Novo mesto, 16. 6. 2016]. [COBISS.SI-ID 4187436]

BAVEC, Martina, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, POŠTRAK, Nevenka, ROBAČER, Martina. Označevanje ekoloških živil in možnosti certificiranja v gastronomiji : [predavanje na mednarodni konferenci z naslovom ” Začuti lokalno – zaživi z navdihom: Povezanost podeželja in gostinsko-turistične ponudba”, Novo mesto, 16. 6. 2016]. [COBISS.SI-ID 4187692]

MILIČIĆ, Vesna, THORARINSDOTTIR, Ragnheidur, DOS SANTOS, Maria, TURNŠEK, Maja. Commercial aquaponics approaching the European market: to consumers’ perceptions of aquaponics products in Europe. Water, ISSN 2073-4441, 2017, vol. 9, iss. 2, 22 str., ilustr. http://www.mdpi.com/2073-4441/9/2/80, doi: 10.3390/w902008. [COBISS.SI-ID 8623225], [JCR, SNIP]

TURNŠEK, Maja. Supply chain management in gastro-distribution : three trends from the perspective of four cases. V: LISEC, Andrej (ur.). Proceedings. Celje: Faculty of Logistics, 2016, str. 1-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048182099]


PUBLIKACIJE

Priporočnik EKO gastronomija

Zaključno poročilo

Facebook
LinkedIn