VIRAL – Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning (2020–2023)

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) je partner v projektu Erasmus+ VIRAL

Projekt VIRAL – Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning (2020–2023) financira Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission (EACEA) v Bruslju, preko programa Erasmus+ za področje Krepitve odnosov med visokošolskimi zavodi in širšim gospodarskim in socialnim okoljem.

Cilji projekta:

  • spodbuditi pridobivanje višjih ravni znanja in veščin o IKT.
  • uporaba IKT v kmetijskem izobraževanju in usposabljanju, tako v formalnih (učitelji in študenti kmetijskega in informacijskega inženiringa) kot tudi neformalnih okoljih (kmetijski svetovalci in kmetje).
  • prenos pridobljenega znanja in dobrih praks do deležnikov s sodelovanjem s podjetji, ki delujejo na tem področju.
  • proces skupnega ustvarjanja, preizkušanja novih metod in praks ter doseganje regionalnega sodelovanja med univerzami in poslovnim sektorjem.

Projektni partnerji:

  • visokošolske ustanove iz Bosne in Hercegovine (Univerza v Banja Luki, Mostarju, Tuzli, Bijeljini, Donji Gorici), Slovenije (Univerza v Mariboru), Nizozemske (Univerza v Wageningenu) in Romunije (Univerza v Bukarešti)
  • skupine strokovnjakov iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (podjetja: Agrovoće, Jaffa-komerc, Plantaže 13 jul, WEBIN, Tehnopolis, ICBL, INTERA in MANT)

Aktualne povezave:

Viral Bilten naslovna stran

Predstavljamo uspešna podjetja, posameznike, organizacije in institucije iz bližnjega in daljnega okolja, ki IKT v kmetijstvu široko uporabljajo v dobro vseh. Kot pravi naš kolega Jurij (v enem od besedil v tej številki), se je sprememba paradigme v kmetijstvu zgodila že zdavnaj. Odpirajo se nove priložnosti za učinkovitejše, produktivnejše in v mnogih pogledih trajnostno upravljanje kmetij. V prihodnosti kmetijstva nove tehnologije ne bodo vprašanje, temveč odgovor na soočanje z različnimi izzivi.

Facebook
LinkedIn