Načrt za okrevanje in odpornost

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je kot članica Univerze v Mariboru v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) prejela sredstva za kurikularno prenovo in doseganje sprememb za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo. Pilotni projekt Zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme se izvaja v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

Kmetijstvo in trajnostna proizvodnja hrane sta ključnega in strateškega pomena, a tradicionalna in visoko obremenjena sektorja za našo družbo. Zelen dogovor – Strategija od vil do vilic, ki služi kot osnova za trajnostno pridelavo hrane ob nevtralnem okoljskem odtisu, bo služil kot izhodišče pri oblikovanju novih vsebin za prenovo in posodobitev kurikula visokošolskih strokovnih programov 1. stopnje na fakulteti. Vsebine pilotnega projekta so podlaga za prenovo in izboljšanje visokošolskega strokovnega izobraževanja v skladu z novimi in fleksibilnimi učnimi pristopi, kot tudi vseživljenjskega učenja, upoštevajoč zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme. Analizirali bomo vrzeli in izpopolnili obstoječe izobraževalne module ter pripravili dodatne izobraževalne vsebine glede na odziv in potrebe delovnega okolja. Osvojena znanja zunanjih udeležencev izobraževanj bodo podprta z izdajo mikrodokazil. 

Facebook
LinkedIn