EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba

Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ljudi. K ciljem spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje z naslovom The European Protein Transition, ki za naslednja obdobje predvideva bistveno zmanjšanje odvisnost uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

Z uvajanjem novih tehnologij, razvojem prototipa za toplotno obdelavo zrnatih stročnic na KMG, optimalizacijo krmnih obrokov z zrnatimi stročnicami, ter možnih novih proizvodih v humani prehrani, ki bi bili primerni na slovenskem tržišču ter zagotavljanjem kakovosti pridelkov s certificirano proizvodnjo, ustvarjamo možnosti za doseganje strateških ciljev zapisanih v dokumentih MKGP. S širjenjem znanja o stročnicah v prehrani in tehnoloških postopkih na kmetijah nastajajo nove priložnosti povečanja dohodka z novimi končnimi proizvodi visoke kakovosti (ekološki proizvodi, proizvodi brez GSO), kar prinaša podlage za večji dohodek in zaposljivost na kmetijah.

Koordinator projekta (vodilni partner):

-Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija),

Partnerji projekta:

-Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, (raziskovalna organizacija),

-Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za živilstvo, (raziskovalna organizacija),

-Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),

-Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (raziskovalna organizacija),

-KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Novo Mesto (svetovalna organizacija),

-Jožica Kure (kmetijsko gospodarstvo),

-Alojz Ferlan (kmetijsko gospodarstvo),

-Bojan Leskošek (kmetijsko gospodarstvo),

-Žipo Lenart d.o.o. (kmetijsko gospodarstvo),

-Miran Grubič (kmetijsko gospodarstvo),

-Alojz Topolovec (kmetijsko gospodarstvo).

 

Ključne besede projekta:

-kmetijski proizvodni sistem

-kmetijska praksa

-gnojenje in upravljanje s hranili

-kmetijska oprema in stroji

-rastlinska pridelava in hortikultura

-gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost

-kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost

 

Trajanje projekta: 2019-2021

Aktualne povezave:

– Evropska komisija (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

–  PRP 2014–2020 (Program razvoja podeželja)

Uradna spletna stran projekta:

Facebook
LinkedIn