Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

EIP

Pilotni projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tenologij.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: doc. dr. Jurij Rakun (jurij.rakun@um.si

Projektni partnerji:

Zavod SLOKVA so. p.

AMPS, Peter Lepej

Kmetija Klančnik

Kmetija Andrej Zobec

SLOM d.o.o.

Kmetija Štefan Špec

Kmetija Vid Rajh

Kratek opis projekta:

Spremljanje razvoja in zaznava sprememb rastlin je za pridelovalca izrednega pomena. Za dosego čim kakovostnejšega pridelka je nujno, da rastlinam zagotovi optimalne pogoje in nemudoma ukrepa ob prvih znakih sprememb, ki bi lahko vodile tudi v kritične, stresne situacije, ko je npr. pojav bolezni ali škodljivcev na rastlinah. Ta del pa zahteva svoj čas in energijo, kar ima tako negativen finančni učinek in posledično tudi ekološkega, v smislu prekomerne preventivne zaščite s fito-farmacevtskimi pripravki in večjega okoljskega odtisa, ki je posledica pogostejše uporabe kmetijske mehanizacije, ipd.
V sklopu projekta je zato predlagana rešitev uporabe brezpilotnega letalnika, ki bo periodičo zajemal podatke obdelovalnih površin oz. opazovanih rastlin. Postopek beleženja podatkov bo vključeval pseudo-multispektralni senzorski sistem, ki bo zajemal obogateno video vsebino. Po zajemu podatkov, bodo posamezne meritve senzorskega sistema v post-procesni fazi združene v skupno celoto, ki odseva digitalno različico obdelovalne površine. Na tej bo izveden postopek ugotavljanja vegetacijskega indeksa, za potrebe bolj poglobljene analize pa bo uporabljenih več takšnih digitalnih predstavitev, ki bodo razkrile kaj se je z rastlino dogajalo skozi čas v različnih fenofazah rastlin. Vse to z možnostjo napovedi kritičnih situacij in pravočasnega ukrepanja.

Trajanje projekta: 30.1.2019 – 30.1.2022

Spletna stran projekta: drone.um.si

Viri:

Facebook
LinkedIn