Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Pilotni projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tenologij.

Projektni partner: Univerza v Mariboru

Kontakt: doc. dr. Jurij Rakun (jurij.rakun@um.si

Projektni partnerji:

Zavod SLOKVA so. p. – vodilni partner

AMPS, Peter Lepej

Kmetija Klančnik

Kmetija Andrej Zobec

SLOM d.o.o.

Kmetija Štefan Špec

Kmetija Vid Rajh

Kratek opis projekta:

Pameten način kmetovanja predstavlja izjemno podporo pri doseganju prehranskih izzivov prihodnosti; npr. kako zagotoviti hrano za vse večje število prebivalstva, kako doseči cilje trajnostnega razvoja in kako izboljšati konkurenčnost kmetov. V okviru projekta tako razvijamo inteligentni sistem za monitoring in predikcije v kmetijski rastlinski pridelavi. Sistem je zgrajen iz več namensko razvitih senzorskih postaj za spremljanje okoljskih parametrov, ki pomembno vplivajo na kakovost in razvoj bolezni na kmetijskih kulturah. Razviti senzorski sistemi je mobilen, avtonomen, primerni za uporabo ob različnih vremenskih pogojih, omogočali samodejno lociranje na kmetijskih površinah, zajete podatke pa pošiljali v oblak, kjer se ti shranjujejo za pregled oziroma nadaljnje analize. V okviru projekta so vključena kmetijska gospodarstva, ki bodo razvite senzorske sisteme namestila na kmetijske površine in spremljala ter beležila pojav bolezni ter drugih neželenih situacij na različnih kmetijskih kulturah. Izvajala se bo dnevna kontrola kmetijskih kultur, kjer bodo postavljene senzorske postaje in se bo beležil pojav vsake nepravilnosti oz. bolezni na kmetijski kulturi. Vsi ti zajeti podatki bodo predstavljali učno bazo na podlagi katere se bo učila umetna inteligenca, ki se bo poskušala naučiti v naprej predvideti pojav določenega neželenega stanja na določeni kmetijski kulturi. S takšnim pristopom se bo predvidoma zmanjšala preventivna in kurativna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, predvsem fungicidov. Prav tako bo kmet lahko vedno preko spletne aplikacije spremljal parametre, kot so vlaga, temperatura, vrednost dušika, vetrovnost ipd., na svojih kmetijskih površinah in se na podlagi tega odločal o ukrepih. Učenje sistema bo za določeno kmetijsko kulturo potekalo samo enkrat, ko bo sistem dobro naučen, pa ga bo mogoče uporabljati na poljubnem kmetijskem gospodarstvu.

Trajanje projekta: 30.1.2019 – 30.1.2022

Spletna stran projekta: sensor.um.si

Facebook
LinkedIn