Zaključni simpozij CRP projekta VINGATUR

V okviru zaključnega simpozija ciljnega raziskovalnega projekta “Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah” (Vingatur, V5-2030), ki sta ga omogočila MKGP RS in ARRS in v njem sodeluje več kot 10 raziskovalcev s treh univerz in petih fakultet (z Univerze na Primorskem Fakulteta za management, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Fakulteta za turistične študije Turistica, z Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter z Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), so dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec in dr. Franc Bavec spregovorili o perspektivah razvoja ekoloških turističnih kmetij.

ZNANSTVENO-STROKOVNI SIMPOZIJ UP: O sedanjosti in prihodnosti vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah (regionalobala.si)

Facebook
LinkedIn