Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu (V4-2226)

  • Financerja

ZA OBDOBJE 2022-2025  100.000 EVROV  (50 % MKGP RS  IN 50 % ARRS)

  • Trajanje projekta

3 leta  2022-2025

  • Navedbo vodilnega partnerja

Vodilni partner:  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (0482), Univerza v Mariboru

  • Navedbo projektnih partnerjev

Sodelujoči partnerji:

  • Kmetijsko gozdarska zbornica RS – Območni zavod Maribor (0148)
  • Kmetijsko gozdarska zbornica RS – Območni zavod Nova Gorica (1360)
  • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani (0510)
  • Kratek opis in cilj projekta

V okviru projekta bomo razvili  in v dveh rastnih sezonah praktično testirali več sistemov  varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi  primernih za integrirano (INT) in ekološko pridelavo grozdja (EKO), ki bodo omogočali vsaj 40 % zmanjšanje porabe klasičnih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na račun uporabe alternativnih sredstev iz kategorije osnovnih snovi za ekološko pridelavo, biostimulatorjev in  fitofarmacevtskih sredstev z nizkim tveganjem (npr. mikrobni pripravki).  Pripravili bomo navodila za sestavljanje škropilnih programov brez uporabe klasičnih FFS ali z majhno uporabo klasičnih FFS v kombinaciji z alternativnimi sredstvi prilagojeno  za različne sorte, različne vremenske razmere in različne vinorodne okoliše.  Izvedli bomo analizo ekonomske stroškovne učinkovitosti alternativnih sistemov varstva trte ki omogočajo občutno zmanjšanje porabe klasičnih FFS.  Ocenili bomo tudi, za koliko je možno zmanjšati porabo klasičnih FFS z uporabo sodobnih naprav za nanos FFS opremljenih s senzorji za analizo značilnosti zelene stene  in odločitvenimi orodji za prilagajanje odmerka FFS značilnostim zelene stene. 

Within the project, we will develop and in two growing seasons practically test several systems of protection of grapevine against pest and diseases suitable for integrated (INT) and organic grape production (ECO), which will reduce for at least 40% the consumption of conventional plant protection products (PPP) by increasing the use of alternative plant protection products from the category of basic substances for organic production, biostimulants and low-risk plant protection products (e.g. microbial preparations). We will prepare instructions for assembling spraying programs without the use of classic PPPs or with little use of classic PPPs in combination with alternative plant protection products adapted to different varieties, different weather conditions and different wine-growing districts. We will perform an analysis of the economic cost-effectiveness of alternative vine protection systems with significantly reduced amount of applied conventional PPPs. We will also assess the extent to which the rate of applied conventional PPPs can be reduced by using modern PPP application devices equipped with sensors for analyzing green wall characteristics and decision-making tools for adjusting the dose of PPPs to green wall characteristics.

Facebook
LinkedIn