Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
Vizija katedre je proučevanje in razvoj sonaravnih in tržno zanimivih področij zelenjadarstva, okrasnih rastlin in poljedelstva. Pri tem ima poseben pomen interdisciplinarnost in zaokrožen proizvodni proces od njive, semena, do vilic.

Cilj katedre
je izobraževati in podajati praktično uporabna znanja, ki omogočajo, z osnovno in dopolnilnimi dejavnostmi, uspešno gospodarjenje na povprečnih slovenskih kmetijah in večjih gospodarstvih.
 

 

francibavec

Red. prof. dr. Franc BAVEC – vodja katedre, predstojnik študijskega programa Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine

Delovna področja: poljedelstvo, alternativne rastline, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava

tel: 00 386 (2) 320 90 30

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: ponedeljek 7.30-9.00, pisarna G106

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
Martina B

Red. prof. dr. Martina BAVEC - predstojnica študijskega programa

Ekološko kmetijstvo

Delovna področja: zelenjadarstvo, poljedelstvo, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava

tel: 00 386 (2) 320 90 49

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: torek 11.30-12.00, pisarna G107

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
Andrej

Doc. dr. Andrej ŠUŠEK

Delovna področja: okrasne rastline, razmnoževanje rastlin, zelenjadarstvo, poljedelstvo

 tel: 00 386 (2) 320 90 05

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: torek 11.30-12.00, mansarda

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
Silva

Doc. dr. Silva GROBELNIK MLAKAR, v.d. prodekanica za Mednarodno dejavnost, Erasmus koordinatorica, tutorka študijskega programa Agronomija

Delovna področja: poljedelstvo, požetvene tehnologije, ekološko kmetijstvo

 tel: 00 386 (2) 320 90 82

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: ponedeljek 9.00-10.30, ali po dogovoru, pisarna G105

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
 fredi 2

Viš. pred. mag. Manfred JAKOP

Delovna področja: poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološka in integrirana pridelava

 tel: 00 386 (2) 320 90 01

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
govorilne ure: ponedeljek 9.00-10.30, ali po dogovoru, pisarna G105

bibliografija: COBISS
raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
 Martina R

Viš. pred. mag. Martina ROBAČERtutorka študijskega programa Ekološko kmetijstvo

Delovna področja: ekološko kmetijstvo, kmetijsko okoljski program, turizem na ekoloških kmetijah

tel: 00 386 (2) 320 90 49

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

govorilne ure: torek, 11.00-12.00, pisarna G107

bibliografija: COBISS

raziskovalna dejavnost v Sloveniji: SICRIS
 Tjasa

Sam. strok. delavka Tjaša RITTER, dipl. ing. kmet. (UN)

 

Delovna področja: delu na projektu Evropskega teritorialnega sodelovanja SI-AT,

"Health Care NE"

tel: 00 386 (2) 320 90 51, pisarna G104

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 


 
 
Potrdila o ustreznosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi:
 
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015

 
Člani katedre smo nosilci in izvajalci predmetov na vseh študijskih programih.
I. stopnja Bolonjskega študija
1. letnik
 
 
 
 
2. letnik
 
EKOLOŠKO POLJEDELSTVO (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Univerziteni št. program KMETIJSTVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
OSNOVE DENDROLOGIJE (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Univerziteni št. program KMETIJSTVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
EKOLOŠKO KMETOVANJE (Univerziteni št. program KMETIJSTVO)
OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE (Univerziteni št. program KMETIJSTVO)
3. letnik
ZRNATA KRMA (Živinoreja, Biosistemsko inženirstvo, Univerziteni št. program KMETIJSTVO, živinorejska usmeritev)
POLJŠČINE (Univerziteni št. program KMETIJSTVO,rastlinska in živinorejska usmeritev)
VRTNARSTVO (Univerziteni št. program KMETIJSTVO,rastlinska in živinorejska usmeritev)
II. stopnja Bolonjskega študija
Program Kmetijstvo
1. letnik
2. letnik
1. letnik
1. letnik
 

Člani katedre smo mentorji (2008 - 2013) pri:
- doktorskih disertacijah

ŠTRAUS, Saša. Potencialni indikatorji za ocenjevanje trajnosti v pridelavi hrane na njivah. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52423.

GROBELNIK MLAKAR, Silva. Agronomic characteristics, potential utilisation and quality of grain amaranth Amaranthus cruentus L. : ph. d. thesis = Agronomske značilnosti, potencialna raba in kakovost pridelka zrnatega ščira Amaranthus cruentus L. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52106

TURINEK, Matjaž. Comparability of the biodynamic production system regarding agronomic, environmental and quality parameters : Ph. D. Thesis = Primerljivost biološko dinamičnega pridelovalnega sistema glede na agronomske, okoljske in kakovostne parametre. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21006

FEKONJA, Milojka. Growth, photosynthetic parameters and yield in sweet maize in response to mulch, nitrogen fertilizers and water supply : Ph. D. Thesis = Rast, parametri fotosinteze in pridelek sladke koruze v odvisnosti od zastirk, dušikovih gnojil in oskrbe z vodo. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19091.

 - magistrskih delih
 
JAKOP, Manfred. Vpliv različnih prekrivnih rastlin, agrotehničnih ukrepov in lokacije na rast,razvoj in pridelek oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. cittrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) ter vsebnost mineralnega dušika v tleh v ekološki pridelavi = The Effects of cover crops, cultivation system and location on soil mineral nitrogen, growth and yield organically produced oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13924.
ŽULJAN, Marko. Rast in pridelek zelenjadnic v združeni setvi : magistrsko delo = Growth and productivity of vegetables in intercropping system. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8228
 
 
 

Učna gradiva, knjige, priročniki... katerih avtorji / soavtorji smo člani katedre:

 

       alt
 
 
Jože BAVCON, Klemen ELER, Andrej ŠUŠEK
TELOHI (Helleborus L.) V SLOVENIJI = HELLEBORUS (Helleborus L.) IN SLOVENIA
205 str.
Leto izida: 2012
Ljubljana: Botanični vrt Univerze
ISBN 978-961-6822-15-2        
 
 
Snežana I. Oljača, Franc Bavec
ORGANSKA PROIZVODNJA HELJDE I ALTERNATIVNIH ŽITA: PRIRUČNIK
68 str.
Leto izida: 2011
Beograd: Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia organica
ISBN 8688997004, 9788688997003
alt
Janoš BERENJI, Ferenc BALAŽ, Franc BAVEC
ULJANA TIKVA I NJENA PROIZVODNJA
 
67 str.
Leto izzida: 2010
Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
ISBN 978-86-80417-25-7
 alt
 
Martina BAVEC, Martina ROBAČER, Polonca REPIČ,Dominika ŠTABUC-STARČEVIČ
SREDSTVA IN SMERNICE ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO
 
149 str.
Leto izida: 2009
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitut za ekološko kmetijstvo
ISBN 978-961-6317-34-4

Namen publikacije "Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo" je seznanitev z novostmi na področju ekološkega kmetijstva, ki so z novo zakonodajo vstopile v veljavo 1.1.2009 na območju celotne Evropske Unije. Spremembe v zakonodaji narekujejo številne novosti, ki jih morajo upoštevati ekološki pridelovalci in predelovalci ter tudi vsi drugi izvajalci v tej dejavnosti. V publikaciji so še podrobneje opredeljena rastlinska pridelava (gnojenje in varstvo rastlin), živinoreja, predelava in označevanje ekoloških živil. Dodani so tudi nasveti in primeri izračunov različnih normativov. Kljub temu, da naj bi potekalo ekološko kmetijstvo v zaključenem krogotoku in s čim manj dokupi različnih kmetijskih repromaterialov, se pri nekaterih panogah tudi ti uporabljajo. V zadnjem času je na slovenskem trgu  narasla ponudba sredstev, ki so načeloma primerna/dovoljena za ekološko kmetovanje in ustrezajo zahtevam zakonodaje, niso pa v tem smislu posebej označena. Zato je namen izdaje te publikacije oblikovati za različne namene sezname na slovenskem trgu dostopnih gnojil, sredstev za varstvo in nego ter krepitev rastlin, čistil, krme in dodatkov za predelavo. Tako bodo lahko vsi zainteresirani za okolju in človeku prijaznejše kmetijske repromateriale uporabljali to publikacijo kot priročnik za izbor primernih sredstev za ekološko kmetijstvo.Publikacija je univerzitetni učbenik.

 
 
Franc Bavec, Martina Bavec
ORGANSKO PROIZVODSTVO I UPOTREBA NA ZAMENSKI KULTURI
 
234 str.
Leto izida: 2009
Skopje: Izdavački centar Tri
ISBN 978-9989-187-90-2
 alt
 
Franc Bavec, Martina Bavec
 
241 str.
Leto izida: 2006
Boca Raton: Crc Press
ISBN-13: 978-1-57444-617-3, ISBN: 1-57444-617-7

Merging coverage of two increasingly popular and quickly growing food trends, Organic Production and Use of Alternative Crops provides an overview of the basic principles of organic agriculture and highlights its multifunctionality with special emphasis on the conservation of rare crops and their uses. Considering more than 30 disregarded and neglected crops suitable for growth in temperate climates, each chapter covers the botany, climate conditions, cultivars, production and yield, growth and ecology, organic cultivation, harvesting, handling and storage, and utilization where the information is available and applicable to the crop under discussion. Other topics include organic production systems, the nutritional and health benefits of products, food processing, and suggestions for some homemade foods.The authors have a wide range of experience in the growing and processing of alternative crops, the management of the processing projects, and the marketing of organic products. They have worked in close cooperation with many small scale processing activities on farms and in the food industry. Drawing on their combined experience, they provide a summary of the major problems and the knowledge base for utilization of alternative crops in new products. The broad range of coverage and interdisciplinary approach make this book a comprehensive reference and useful tool not only for the production of alternative crops but also for the development of new niche market products.

 
Franc BAVEC, Metka SLEKOVEC
OD NJIVE DO MEJICE IN KRUHA: izbrane teme iz poljedelstva
 
212 str.
Leto izida: 2003
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo
alt
 
Franc Bavec
NEKATERE ZAPOSTAVLJENE IN/ALI NOVE POLJŠČINE
 
215 str.
Leto izida: 2000
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo

Avtor v knjigi predstavi poljščine, ki so bile nekdaj pri nas ali drugod po svetu pogost člen njivskega kolobarja in čeprav so sedaj "zapostavljene", lahko kdaj v prihodnje postanejo ponovno gospodarsko zanimive. V knjigi so opisane tudi druge rastline kot sladki krompir, kvinoja, vinja, nekatere vrste prosa in druge poljščine, ki pri nas niso bile nikoli razširjene, vendar vsaj nekatere od njih utegnejo postati uspešna alternativa dosedanjim kulturam. Skupno je v knjigi predstavljeno 37 rastlin, sistematično urejenih, ki bralcu podaja osnovno informacijo o posamezni rastlini, njenem gencentru, izgledu, razširjenosti v svetu nekdaj in danes, agrotehniki in njeni dejanski ali potencialni uporabnosti.

 


 


Na katedri smo avtorji in soavtorji številnih strokovnih člankov in prispevkov, izvajamo strokovna predavanja in usposabljanja za svetovalno službo, kmete (izobraževanja v okviru KOP), predavamo srednjim in osnovnim šolam, organiziramo dneve odprtih vrat, aktivno smo udeleženi na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, itd.


AGRA 2013

Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – COBRA

Predstavitev CRP projekta Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano

Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – INTERVEG:»Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevih z zelenjavo - por in cvetača s podsevom bele detelje«


AGRA 2012

Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva


 

 

Člani katedre smo avtorji in soavtorji številnih znanstvenih člankov (Cobiss). Prav tako aktivno, kot vodje in partnerji, sodelujemo v nacionalnih ter mednarodnih projektih.

Na področju ekološkega kmetijstva sodelujemo v »European Network of Organic Agriculture University Teachers - ENOAT«.


  • Nacionalni projekti
 Šifra  Naslov projekta (na povezavi opis/povzetek projekta)  Trajanje  Vloga v projektu
V4―1514 EKO-GASTRO: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil 2015 -2017 Vodja (Martina BAVEC)
V4―1108 Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave 1.7.2014―31.12.2016 Partnerji
V4―1107 1.7.2014―30.6.2017 Vodja (Franc BAVEC)
V4―1137 1.10.2011―30.9.2014  Vodja (Franc BAVEC) 
J4―4187 1.7.2011―30.6.2014 Partnerji
J4―4187 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji 1.1.2011―30.9.2013  Partnerji
V4―1062 1.10.2010―31.3.2013  Partnerji
V4―1019 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva 1.10.2010―30.9.2012 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0472 Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda 1.9.2008―28.2.2011 Vodja (Franc BAVEC)
J4―9532 Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave 1.7.2007―30.6.2010 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0489 Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji 1.9.2008―30.6.2010  Partnerji
L4―9577 Raziskave še nepojasnjene rasti, razvoja in sestave semen alternativnih oljnic 1.1.2007―31.12.2009  Vodja (Franc BAVEC)
V4―0332 Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin  1.10.2006―30.9.2009  Vodja (Martina BAVEC)
V4―0333 Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih 1.10.2006―30.1.2009 Partnerji
L4―6349 Raziskave še nepojasnjene rasti, sestave in reoloških lastnosti semena zrnatega ščira 1.7.2004―30.6.2007 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0101 Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva 1.9.2004―30.11.2006 Partnerji
V4―0104 Ekološka pridelava zelenjave 1.9.2004―30.9.2006 Vodja (Martina BAVEC)
V5―0869 IPP - integrirana pridelava hrane 1.10.2003―30.9.2006 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0865 Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih 1.10.2003―30.1.2006 Vodja (Martina BAVEC)
V5―0859 Tržni potenciali posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in oblikovanje tržnih strategij na ciljnih trgih 1.10.2003―30.9.2005 Partnerji
V4―0743 Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje 1.10.2002―30.9.2005 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0411 1.10.2000―31.8.2003 Partnerji
V4―0413 Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zelenjave z dušikom in uvajanje prognoze namakanja 1.10.2000―31.3.2003 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0455 Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave 1.1.2002―31.10.2003 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0465 Pridelovanje in ocena konkurenčnosti pridelkov alternativnih poljščin 1.1.2002―31.10.2004 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0293 Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji 1.11.1999―31.10.2001 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0308 Gnojenje pšenice z dušikom 1.11.1999―31.10.2001 Vodja (Franc BAVEC)
V4―9122 Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč 1.10.1997―30.9.2000 Partnerji
V4―9125 Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje 1.10.1997―30.9.2000 Vodja (Martina BAVEC)
L4―7408 Tehnološko-ekološka primerjava klasičnih in bolj sonaravnih sistemov pridelovanja koruze 1.1.1996―30.11.1998 Vodja (Franc BAVEC)

 


  •  Mednarodni projekti
Duration  Project title   Type of action  Role in the project 
2015 – 2018

SoilVeg: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops

OP 7, Core Organic II Partner
2013 – 2016 Building capacity of Serbian Agriculture Education to link with Society (CaSA) Tempus Partner
2013 – 2014 Health-Care NE - Zavedanje o trajnostni prehrani Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 Partner
2013 – 2016

COBRA   - Coordinating organic plant breeding Activities for diversity Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo diverziteto

OP 7, Core Organic II Partner

2012 – 2015

INTERVEG - Enhancing multifunctional benefits of cover crops – vegetables intercropping

Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevkih z zelenjavo

OP 7, Core Organic II Partner
2012 – 2013 Alternative crops in organic production as a form of enhancement market of food product  Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad)  
2012 – 2013 The inpact of crop production system in agronomy on yield, quality of yield and environment protection Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad)  
2012 – 2013 Diverse functions of cover crops in environement preservation Bilateralni projekt s Hrvaško (Osijek)  
2012 – 2014 LOVEt II - Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector Leonardo da Vinci (projekt partnerstev) Partner
2010 – 2013 International Seminar on Sustainable Technology Development GUNI Partner
2010 – 2012 QualiRedFruits: New agricultural practices for quality production of red fruits enriched in healthy compounds OP 7, SME Partner
2009 – 2011 LOVEt: Creating a platform for communication between science and practice in organic food system Leonardo da Vinci (projekt partnerstev) Partner
2007 – 2009 Visit to Germany DAAD Coordinator
2005 – 2007 Eco-logica: development of central data bank on european level for the education of organic farming advisers Leonardo da Vinci Partner
2004 – 2006

CHANNEL - Opening channels of communication and research in the EU and newly accessed (EU Candidate) countries about Ecological farming

OP 6 Partner
2013 Ecological production systems for environmental and human health (EPSEN) VŽU, Erasmus (intenzivni program) Partner

2008, 2010, 2012

Organic Food Production Chain VŽU, Erasmus (intenzivni program) Partner
2003, 2005, 2007 Alternatives for ecological (organic) crop production VŽU, Erasmus (intenzivni program) Coordinator
2009 – 2011 Organic.Balkanet - Developing the skills of Organic Agriculture Trainers for the Balkans Leonardo da Vinci (projekt prenosa inovacij) Partner

 


Katedra organizira in soorganizira različne dogodke: simpozij Aktualno na področju ekološkega kmetijstva, Alpe Jadran Biosimpozij, dneve odprtih vrat, itd.  19. 1. 2016: Slavnostna akademija ob 10. obletnici izvajanja študijskega programa "Ekološko kmetijstvo" in 9. posvet z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva"

 
25. in 26. 11. 2013: udeležba članov katedre na Danube Soya Congress v Augsburgu, kjer je prof. dr. Martina Bavec moderirala Forum I.

3. 10. 2013:DAN ODPRTIH VRAT, predstavitev projektov

- Program

- Predstavitve projektov (Core Organic II - COBRA, CRP projekt , Core Organic II - InterVEG )

- Fotogalerija

- Prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, 27. 10. 2013


21. 2. 2013: AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

- Program


7. 2. 2012: AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA - "Inovativni pristopi v ekološki pridelavi zelenjave in poljščin"

- Program


11. - 19. 11. 2011: 14. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ

- Program

- Zbornik izvlečkov


27. - 29. 1. 2010: 13. ALPE JADRAN BIOSIMPOZIJ in AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA - "Raziskovanje in prenos znanja v ekološkem kmetijstvu"

- Program 

10.9.2017 - OBVESTILO ZA EKOLOŠKE PRDELOVALCE IN PREDELOVALCE - povabilo k oglaševanju

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand