Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

PROJEKT V OKVIRU CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA (CRP) »ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI«

Kratka predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega projekta

Naziv težišča v okviru CRP:

2.01.03: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov; Rastlinska pridelava

Šifra projekta:

V4-1409

Naslov projekta

SLO:  Tehnologije pridelave hrušk in češenj

ANG: Production technology of cherry and pear

Naziv nosilne  raziskovalne organizacije:

0482-003

Univerza v Mariboru, fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Seznam sodelujočih  raziskovalnih organizacij (RO):

401- Kmetijski inštitut Slovenije

481- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

148 – KGZS ZAVOD Maribor

1360 – KGZS  ZAVOD Nova Gorica

Sofinancer/sofinancerji:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Šifra ter ime in priimek vodje projekta:

19081

 

Unuk Tatjana

Glavni cilj projekta: definirati pred­- in poobiralno tehnologijo za pridelavo hrušk ter nekatere tehnološke rešitve v pridelavi češenj. Ponujene rešitve glavnih tehnoloških zahtev bodo dale osnovo za širitev teh dveh sadnih vrst v Sloveniji.

Povezave:

CRP 1409 - Porocilo brez prilog

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand