PODALJŠANJE IZPITNEGA OBDOBJA, RAZŠIRITEV NABORA UPRAVIČENIH RAZLOGOV ZA IZREDNO NAPREDOVANJE IN PONAVLJANJE

  • Post author:

Obveščamo vas o interventnih ukrepih, ki jih je obravnaval Senat UM zaradi katastrofalne nesreče, ki je zajela Slovenijo, in sicer da se študentkam in študentom, ki živijo na prizadetih območjih, ter vsem ostalim, ki so v času poplav in sanacije že oz. še bodo aktivno sodelovali pri odpravi posledic ujme, omogoči: 1. Prilagoditev jesenskega izpitnega obdobja – možnost njegovega podaljšanja ter razpis dodatnih izpitnih rokov z namenom omogočiti čim lažje opravljanje študijskih obveznosti, potrebnih za prehod v višji letnik. 2. Dopolnjen postopek presoje prošenj študentov in študentk za izjemno napredovanje in ponavljanje iz upravičenih razlogov v skladu z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov…

Continue ReadingPODALJŠANJE IZPITNEGA OBDOBJA, RAZŠIRITEV NABORA UPRAVIČENIH RAZLOGOV ZA IZREDNO NAPREDOVANJE IN PONAVLJANJE

Izredni termin zagovora zaključnih del

  • Post author:

Program 1. stopnje Biosistemsko inženirstvo 7. 9. 2023 ob 9:00, sejna soba –  ANDREJ CEVZAR Program 1. stopnje Živinoreja 8. 9. 2023 ob 9:00, predavalnica 3  –  INES KRAMBERGER 8. 9. 2023 ob 9:00, predavalnica 3  –  DORIS FILIPIČ V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen

Continue ReadingIzredni termin zagovora zaključnih del