Zagovori zaključnih del – redni termin 27. maj 2022

  • Post author:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Agrikultura in okolje – 27. 5. 2022 ob 10.00 – Marša Schlauer v predavalnici 5. Magistrski študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi – 27. 5. 2022 ob 9.15 – Nika Pečnik, na daljavo z uporabo orodja MS Teams Magistrski študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika - 27. 5. 2022 ob 11.00 - Rok Brajnik v predavalnici 3 V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so zagovori zaključnih del javni.

Continue ReadingZagovori zaključnih del – redni termin 27. maj 2022

ZAGOVOR DOKTORATA ŠTUDENTA IZ ZDA

  • Post author:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru že vse od akademskega leta 2000/2001 izvaja doktorski študijski program Agrarna ekonomika. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja je nosilec tega programa in njeni člani so v veliki večini primerov mentorji oz. somentorji doktorskim študentom. Posebnega pomena je dejstvo, da je doktorski študijski program Agrarna ekonomika (tako kot študijski program Agrarna ekonomika in razvoj podeželja na 1.stopnji in magistrski študijski program Agrarna ekonomika na 2.stopnji) edini tovrstni študijski program v Sloveniji. Nanj se vpisujejo tako slovenski kot tudi tuji študentje, ki po uspešnem zaključku študija pridobijo naziv doktor znanosti s področja agrarne ekonomike. 26. aprila 2022 je…

Continue ReadingZAGOVOR DOKTORATA ŠTUDENTA IZ ZDA