OBVESTILA

Kolokvij Kemija bo 27.1.2022 ob 10:00 v predavalnici Milana Erjavca (oziroma preko MS TEAMS glede na aktualne razmere).

Kolokvij pri predmetih Pedologija ter Tla in Okolje bo 31.1. 2022 ob 9h v pedol. lab. Na kolokvij se prijavite do 27.1. 2022 na …

Splošno obvestilo

Navdušenje članov Evropske mreže visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva ENOAT nad videnim na ekoloških kmetijah v  Sloveniji Evropska mreža visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva …