Zagovor doktorata Klavdije Poklukar Žnidaršič, 29. 9. 2022

V četrtek, 29. 9. 2022, je študentka 3. stopnje Kmetijstvo, Klavdija Poklukar Žnidaršič, uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom: 

Lipid metabolism, deposition and composition in different metabolic types of pigs (Nalaganje, sestava in metabolizem lipidov pri različnih metabolnih kategorijah prašičev). Zagovor je pred komisijo, sestavljeno iz treh tujih strokovnjakov, mentorja in predsednika, potekala v angleškem jeziku.

Klavdiji še enkrat iskreno čestitamo ob uspešnem zaključku štidija na FKBV.