Objava zagovora doktorata

29. 9. 2022:  Zagovor doktorske disertacije na programu 3. stopnje Kmetijstvo z naslovom “Nalaganje, sestava in metabolizem lipidov pri različnih metabolnih kategorijah prašičev”, ki jo bo zagovarjala Klavdija Poklukar Žnidaršič, ob 9.00 v predavalnici  5, FKBV Pivola 10, Hoče. Disertacija je na vpogled v referatu fakultete, prostor G014. Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.