Razpis kolokvijev pri asist. mag. Manfredu Jakopu

Študente obveščam, da je v PETEK, 12.8.2022, ob 8.30,  pisni test iz vaj za predmete:

-Integrirana pridelava poljščin,

-Poljščine,

-Ekološko poljedelstvo,

-Zrnata krma,

-Splošno vrtnarstvo,

– Ekologija poljščin in vrtnin.

Za pristop k pisnemu testu so opravljene vse obveznosti pri vajah (seminarske, kalkulacije, protokolni listi).

Za opravljanje kolokvija se je potrebno prijaviti na seznam na oglasni deski katedre oz. po elektronski pošti (manfred.jakop@um.si), do vključno s četrtkom 11.8. 2022 do 11h.

Predavalnica bo sporočena na dan kolokvija na oglasni deski katedre.

Hoče, 8.8.2022

Viš. predavatelj, mag. Manfred Jakop