Kolokvij Kemija pri doc. dr. Vesni Bukovac

Kolokvij pri predmetu Kemija bo v sredo, 10. 8. 2022, ob 10. uri v predavalnici 3.