Izredni termin zagovora zaključnega dela

Magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo

5. 8. 2022 ob 9.00 – Martina Dobaj Gomboc v predavalnici 5.

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen.